Organizatorzy konferencji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Partnerzy

Węgierski Parlamentarny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji

Węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości

Rada Europy

Komisja Europejska

Akademia Prawa Europejskiego

Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości

 

P