Kontakt

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

e-mail: desiwm@giodo.gov.pl

Tel. +48 22 860 73 12,
fax. +48 22 860 73 13

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

 

Informacje o konferencji są również dostępne na Academy of European Law

P